من شیشه ای

تمام دل نوشته های من


این روزها توی دلم رخت چنگ می زنند! اما نمی دانم رخت عروسی ست یا عزا!

صبح ها تا غروب با خودم کلنجار می روم و برای خود یک پا استاد فلسفه می شوم که: "از حالا دغدغه آینده را نداشته باش...". بعد برای خودم موعظه می کنم و سر خودم را به کار کردن گرم می کنم.

اما عصر که می شود، باز هم به جای تشت، دلم دریا می شود برای کوهی از رخت!

کاش زودتر رخت ها را آب بکشند و روی بند و جلوی باد آویزان کنند!

کاش چشم هایم را تا رسیدن روز چهلم روی هم می گذاشتم و به کما می رفتم... به کمایی بی درد!

چهل روز، یعنی شش هفته، یعنی یک ماه و ده روز و ... یک عمر!

دلم شور خوشی و ترس را با هم می زند!

 نویسنده : نوشین م ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱
واژه کلیدی :دل نوشتهمثل همیشه بحث که به جاهای باریک می کشد، می زند به صحرای کربلا! سرم هوار می کشد که :

 "مرده شور اخلاق مردادیت را ببرند که حرف، حرف خودت است. بی منطقی و یک دنده... چند بار باید حالیت کنم که نمی شود؟!... مثل بچه ها فقط نق می زنی و حرف های مسخره تحویلم می دهی... اه حالم را با این غرور مزخرف مردادیت به هم می زنی!.. با این منم منم کردن هایت! با رویاهای کودکانه ات..."

این طور وقت ها ترجیح می دهم سکوت کنم! ظاهراً ماه تولدم وسیله ای شده برای خالی کردن عقده های نشکفتۀ این و آن!!!!

گناه من است که در مغز پر از گچ تو، فقط جای گنجیدن منطق و واقع بینی باقی است؟!

بنشین و با نقاله، زاویه های تیز زندگی را اندازه بگیر و با خط کش و فرمول ثابت کن که دو خط موازی یک زندگی تا ابد به هم نمی رسند!

من با تن برهنه و رویای آفتاب داغ امرداد، روی شن های خنک ساحل خوشم! تو هم به حساب و کتابت برس و پا برهنه وسط رویای من ندو!نویسنده : نوشین م ; ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٢
واژه کلیدی :دل نوشتهحوصله اش سر رفته بود!

 از ماندن در بند ریسمان هایی که هر حرکتش را به رقص دست عروسک گردان محتاج می کرد، خسته بود.

دل را به دریا زد و ریسمان ها را پاره کرد، اما...

با سر به زمین خورد و تا عروسک گردان از راه برسد و ریسمان ها را از نو ببندد، ساعت ها روی زمین سرد، باقی ماند.نویسنده : نوشین م ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٧
واژه کلیدی :داستانکفاصله ی میان من و تو، واحدش طول نیست!

این فاصله به واحد زمان است! به واحد عمر...

 نویسنده : نوشین م ; ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٦
واژه کلیدی :عکس نوشته