من شیشه ای

تمام دل نوشته های من

دوست :: ۱۳٩٢/٦/۱۳ سرنوشت :: ۱۳٩٢/٥/٢۸ نفس :: ۱۳٩٢/٤/۱٤ نفرت :: ۱۳٩٢/۳/۳ شب های تنهایی :: ۱۳٩٢/۳/۳ اسیر نقشه ی زمان :: ۱۳٩٢/٢/٢۸ خاطرات تو محو می شود :: ۱۳٩٢/۱/٢٩ عطر خاک نمناک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ فردا :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ عشق و دیوانگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ باز هم یلدا :: ۱۳٩۱/٩/٢۸ رویش :: ۱۳٩۱/٩/۱٤ حزن پاییز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤ پدر :: ۱۳٩۱/۸/٢۱ غوطه در باورها و نبایدها :: ۱۳٩۱/٧/۱٢ آرزو :: ۱۳٩۱/٦/۱۱ تعریف من از عاشقی :: ۱۳٩۱/٥/۱٦ ایستگاه اتوبوس :: ۱۳٩۱/٥/۱٦ سفره هایی پر از درد :: ۱۳٩۱/٤/٢۱ بازی روزگار :: ۱۳٩۱/٤/۱٤ پیت حلبی :: ۱۳٩۱/۳/۳۱ می روم... :: ۱۳٩۱/۳/٢۳ مجسمه :: ۱۳٩۱/۳/٩ قاعدگی :: ۱۳٩۱/٢/۱٢ غوطه در مبهوتی :: ۱۳٩۱/٢/٤ حکایت چتر و باران :: ۱۳٩۱/۱/٢٦ باران بهار :: ۱۳٩۱/۱/٢٠ چشم انداز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ ها... :: ۱۳٩٠/۱٢/۳ قسمت :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ خاطرات سیاه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ صدا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ به بلندی یلدا :: ۱۳٩٠/٩/٢٩ آدم برفی :: ۱۳٩٠/٩/٥ جبر :: ۱۳٩٠/٩/٢ زردی اعتماد :: ۱۳٩٠/۸/۱٧ دوراهی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥ مسیر :: ۱۳٩٠/۸/٩ نوای عشق :: ۱۳٩٠/٧/۱٩ شهرمن، تهران :: ۱۳٩٠/٧/۱۱ تنهایی :: ۱۳٩٠/٧/٩ تساوی نابرابر :: ۱۳٩٠/٧/٥ قاب :: ۱۳٩٠/٦/۱٥ دیوار :: ۱۳٩٠/٦/۱٢ سقوط آزاد :: ۱۳٩٠/٦/٦ ما عاشقیم! :: ۱۳٩٠/٦/۳ دلتنگی :: ۱۳٩٠/٦/٢ با کدامین واژه تقدیرت کنم؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢٧ هدیه تولد :: ۱۳٩٠/٥/٢۱ گوشم از نفس گرم نصیحت هاتون داغ شده! :: ۱۳٩٠/٥/۱٧ خوب یادم هست :: ۱۳٩٠/٥/۸ آغوش تو هنوز گرم است :: ۱۳٩٠/٤/٢۸ چرخه تکرار :: ۱۳٩٠/٤/٢٠ به سراغ من انگار می آید :: ۱۳٩٠/٤/۱٢ مرگ بی صدا :: ۱۳٩٠/٤/۸ سلام تابستان :: ۱۳٩٠/٤/۱ بی پروا :: ۱۳٩٠/۳/۳۱ کاش فراموشی بگیرم! :: ۱۳٩٠/۳/۱٧ اینجا هوا سرد است :: ۱۳٩٠/۳/۱٦ دلشوره :: ۱۳٩٠/٢/۳۱ رویای آفتاب :: ۱۳٩٠/٢/۱٢ عروسک خیمه شب بازی :: ۱۳٩٠/٢/٧ فاصله! :: ۱۳٩٠/٢/٦ بکارت :: ۱۳٩٠/۱/۱٦ کاش واقعاً بهار می شد! :: ۱۳٩٠/۱/۱٤ همکارم آقای رفیعی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ تعریف من از باران :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ که یا چه؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٧ عشق :: ۱۳۸٩/۱٢/٥ مست دنیا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱ آدم ها :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ سکوت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ سناریوی تاکسی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ من و بی حوصلگی :: ۱۳۸٩/۱۱/٦ چه مرگم شده؟! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ چشم ها را باید شست :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤ غروب خاطرات :: ۱۳۸٩/۱٠/۱ آدم های وارونه :: ۱۳۸٩/٩/٢٩ نور :: ۱۳۸٩/٩/٢٢ پای کوچکت :: ۱۳۸٩/٩/٢۱ شهر خسته من :: ۱۳۸٩/٩/۱۳ بزرگ شدن :: ۱۳۸٩/٩/۱ دلخوشی :: ۱۳۸٩/۸/۳٠