من شیشه ای

تمام دل نوشته های من


در پس ذهن وامانده ام، ته کوچه ی خاطرات،

تو دود می شوی ،

مثل سیگاری که ذره ذره می میرد،

جان می کند آرام با سرخی آتشی که به جانش افتاده...

دود می شوی و در هوای آلوده ی افکارم، تحلیل می روی...

 نویسنده : نوشین م ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٩
واژه کلیدی :شعر