من شیشه ای

تمام دل نوشته های من


میان هیاهوی روزمره گی ها،

میان گم شدن ها در یأس،

پیدا شدن ها در تردید،

میان نقب زدن ها به کورسوی نور،

میان خستگی هایی که گاه با امیدی هر چند کم جان،  در می شوند،

دلم یک دوست می خواهد!

بگو نشانی را درست آمده ام...

 نویسنده : نوشین م ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۳
واژه کلیدی :دل نوشته و واژه کلیدی :شعر