ها...

بخار نفس خسته ای که با صدای آه همکلام شده

شیشۀ سرد را تار می کند

و صورت داغ من

روی شیشه شابلون می زند...

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
سرونازشیراز

دوست خوب و مهربوووووووووووووووووونم : سسسلام صبح اولین روز هفته تون بخیر و قرین بهروزی و موفقیت بی نهایت و صمیمانه ممنونمممممممممم شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییییییییی[گل][ماچ]

booya

چهره ات طرح انتظار بر قاب خالی مانده پنجره گذاشت .......................... معرکه به پا کردی نوشینِ من