نفرت

دلم

زیر مرداب بی موج نفرت،

رو به تعفن می رود آرام

و این رکود مسموم، ذره ذره روحم را می بلعد...

نه بارانی هست و نه حتی جویباری

که به این بستر راکد، حیات ببخشد.

مرداب من نرم نرم گنداب می شود  زیر رکود این نفرت

و تو

تنها شاهد آن هستی.

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
booya

noushin jan .. bakhshi az mordab ham ke bashi .. niloofari ... hamishe behtarini